El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Conserva de verdures

 
 
Foto Pixabay
 
Conserves

La conserva de verdures és el resultat del procés de manipulació de verdures de manera que sigui possible preservar-les. L'objectiu final de la conserva és mantindre els aliments preservats de l'acció de microorganismes capaços de modificar les condicions sanitàries i de gust dels aliments. El període que es mantindrien els aliments en conserva és molt superior al que tindrien. Fotos: Pixabay. Descripció: Wikipedia.
 
 
Producció convencional