El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Sal verge

 
 
Foto Reserva la Concepción
 
Sal

La sal verge s'obté exclusivament per l'acció del vent i del sol, recollida a mà i rentada només en el cristal·litzador, sense l'addició de cap ingredient. Descripció: Agroxerxa. Fotos: Reserva la Concepción.
 
Reserva la Concepción
 
 
Producció convencional