El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Síndria (Citrullus lanatus)

 
 
Foto Pixabay
 
Hortalissa

La síndria, és una espècie de planta amb flor, la sindriera, que proporciona una fruita, la síndria, del tipus pepònide generalment, esfèrica amb la pèlagruixuda (que pot ser verda, groga i de vegades blanca) i el mesocarp i endocarp carnós de color generalment vermell, però de vegades rosat, taronja, groc o verd quan no és encara madur. Les llavors són negres o de color marró fosc. Recentment s'han creat varietats sense llavors. És una planta enfiladissa o que s'estén per terra originària del Sud d'Àfrica. Descripció: Viquipèdia. Fotos: Pixabay.