El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Poma del Bon Jesús (Malus domestica)

Foto Arbres d’Algendar
 
Fruita

Característiques fruita: fruita de mida grossa, rodona, de carn blanca i pell verda, amb una consistència forta i gust dolç amb un toc àcid. Fenologia: floreix a la primavera i la fruita madura a mitjans o finals de novembre. Cultiu: reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella). Descripció: Arbres d’Algendar. Fotos: Arbres d’Algendar.
 
Arbres d’Algendar
 
 
Producció ecològica


Producció integrada


Producció convencional