El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Pera catalana (Pyrus communis)

Foto Arbres d’Algendar
 
Fruita

Caracteri­stiques fruita:fruita grossa i arrodonida, de carn blanca i pell grogosa-verdosa, amb una consistència fluixa, textura fina i gust dolç. Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a mitjans o finals d’agost. Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent. Descripció: Arbres d’Algendar. Fotos: Arbres d’Algendar.
 
Arbres d’Algendar
 
 
Producció ecològica


Producció integrada


Producció convencional