El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Nectarina (Prunus persica)

 
 
Foto Pixabay
 
Fruita

La nectarina és una variant, per mutació del presseguer, que no té la pell peluda, però que, tanmateix, pertany a la mateixa espècie. No és un empelt de préssec i pruna, com es creu popularment. Sovint, aquesta variant neix del mateix presseguer com un brot mutat que se sol empeltar per crear una nova espècie de conreu. És habitual que els presseguers produeixin de tant en tant alguna nectarina i viceversa. Així com els préssecs, les nectarines poden tenir la carn blanca o groga i adherida al pinyol o solta. Descripció: Wikipedia. Fotos: Pixabay.
 
 
Producció ecològica


Producció integrada