El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Melicotó vermell (Prunus persica )

Foto Arbres d'Algendar
 
Fruita

Caracteri­stiques fruita: fruita de mida grossa, rodona, de carn blanca i pell vermella-grogosa, amb una consistència fluixa i gust dolç. Fenologia: floreix a la primavera i la fruita madura a finals d’agost, principis de setembre. Cultiu: reproducció per empelt (de pua) sobre preu de codonyer, a l’hivern, o d’escudet a l’estiu, sobre melicotoner. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella). Descripció: Arbres d’Algendar. Fotos: Arbres d’Algendar.
 
Arbres d'Algendar
 
 
Producció ecològica


Producció integrada


Producció convencional