El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO
 
Agroxerxa promocionarà el producte pesquer local en el marc d’un projecte del programa LEADER-GALP 24/07/2020 L’OBSAM ha obtingut un ajut a la 2a convocatòria d'ajudes per a projectes a l'empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca (GALP) per desenvolupar el projecte “Valoritzar el sector pesquer a través dels seus productes”, que serà desenvolupat en el marc del programa Agroxerxa, amb una durada de dos anys.

Agroxerxa promocionarà el producte pesquer local en el marc d’un projecte del programa LEADER-GALP

 

L’OBSAM ha obtingut un ajut a la 2a convocatòria d'ajudes per a projectes a l'empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca (GALP) per desenvolupar el projecte “Valoritzar el sector pesquer a través dels seus productes”, que serà desenvolupat en el marc del programa Agroxerxa, amb una durada de dos anys.

Agroxerxa és una plataforma en línia dels productors del sector primari de l’illa, que va ser creada en el marc d’un projecte LEADER-PDR. Amb aquest projecte de valorització del sector pesquer, es pretén seguir apostant i treballant per millorar aquesta plataforma a través de la dinamització de la part de pesca, part menys potenciada actualment i amb menys representació a la pàgina. El projecte s’articula en tres eixos que són ampliar la informació de la plataforma web, impulsar la divulgació i l’accessibilitat al producte pesquer local i a la plataforma, i potenciar la comercialització de productes del sector pesquer.

Les tres confraries de Menorca, així com l’Associació d’ Hostaleria i Restauració de Menorca (CAEB) i l’associació Fra Roger i la Fundació per a la Preservació de Menorca, han donat suport a aquest projecte.

El projecte “Valoritzar el sector pesquer a través dels seus productes” està co-finançat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).