El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO
 
Front a la pandèmia, producte local 26/03/2020 Optar pel producte local, fresc, de temporada i sostenible és una de les millors opcions que tenim a l’abast per cuidar la nostra salut i la del planeta. Diferents iniciatives a Menorca ens faciliten la compra de productes locals, servits a domicili, durant el confinament.

Front a la pandèmia, producte local

 

Optar pel producte local, fresc, de temporada i sostenible és una de les millors opcions que tenim a l’abast per cuidar la nostra salut i la del planeta. Diferents iniciatives a Menorca ens faciliten la compra de productes locals, servits a domicili, durant el confinament.

En aquests moments de crisi, no està de més aprofitar la obligatòria desacceleració per reflexionar sobre la fragilitat del sistema globalitzat en què vivim. Entendre les causes que han propiciat aquesta pandèmia, i d’altres, ens ajudarà sens dubte a encarar el futur amb més esperança.

Més enllà de si el transmissor del nou virus als humans ha estat una ratapinyada, la causa de fons de la pandèmia és la destrucció dels ecosistemes naturals. Segons algunes publicacions sobre el COVID-19, l’expansió del virus és un procés que comença amb les activitats de desforestació i construcció d’infraestructures en àrees forestals, on es malmet la barrera protectora de la biodiversitat, es simplifiquen els ecosistemes i els humans entren en contacte amb espècies (i virus) desconeguts. Aquest fet, en un marc de canvi climàtic, propiciarà noves pandèmies en el futur si no hi posam remei. Dit d’altra manera, de cada vegada és més difícil deslligar la salut humana de la salut planetària.

Per tant, el repte més gran que tenim, més enllà de superar la pandèmia, és evitar que se’n produexin més, i per a açò és necessari replantejar el model econòmic actual, que es sustenta en la degradació irreversible dels recursos naturals.

L’impacte de la nostra dieta en la salut planetària és més que considerable. L’agricultura i la ramaderia industrials, a gran escala, contribueixen fortament al canvi climàtic, la desforestació i la pèrdua d’hàbitats naturals (per exemple, la massiva desforestació de l’Amazònia per crear camps de soja per a l’alimentació del bestiar concentrat en granges industrials d’arreu del món). A més a més, en el model de ramaderia industrial la concentració de bestiar és un marc idoni per a la irrupció de noves malalties (com hem vist amb la grip aviària, la porcina, etc.) així com per a l’aparició de bacteris multiresistents a causa de l’ús massiu d’antibiòtics.

D’altra banda, la generalització d’un model d’economia deslocalitzada, que promou la circulació global de mercaderies, recursos, aliments, animals, etc. és el marc ideal per a l’expansió descontrolada dels agents patògens, a part de generar greus impactes ambientals i socials. Molts aliments que consumim viatgen més de 3.000 km per arribar al nostre plat, fet que és clarament insostenible.

Una manera de fer front a aquesta (i a d’altres) crisis, és relocalitzar el nostre consum i optar per productes de proximitat sempre que sigui possible. Menorca té una rica tradició agroramadera i un enorme potencial per abastir una demanda interna motivada per la necessitat de reconduir els hàbits alimentaris cap al consum de productes frescos i de temporada, variats, amb predomini de verdures, fruites i llegums, i optant per productes d’origen animal produïts de manera sostenible o pescats artesanalment al nostre litoral. Un exemple és l’exitosa iniciativa de l’associació LEADER «Menorca al plat», que està introduint productes locals i ecològics als menús escolars.

En aquests dies de confinament, diverses iniciatives locals ens recorden la importància de consumir productes d’aquí, i ens posen a disposició eines per facilitar-ne el consum, com el repartiment a domicili. Entitats com Sa Cooperativa del Camp o la Cooperativa San Crispin tenen aquest servei de repartiment, així com també diversos productors individualment, que podeu trobar consultant la web d’Agroxerxa: http://agroxerxa.menorca.es/

Podeu trobar més informació sobre les iniciaties de servei a domicili als següents enllaços:

https://www.facebook.com/pg/sacooperativa/shop/?rid=914496581944020&rt=6&referral_code=page_shop_card

https://www.sancrispin.net/es/inicio

https://www.fundaciobit.org/es/mapa-comercio-electronico-illes-balears/

Maó, 26 de març de 2020