El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

De Mongofra a Milano, per una alimentació sana i sostenible

 

El passat dissabte 8 d'octubre vam participar a la Jornada "Alimentació com a eix de sostenibilitat", organitzada per VSF-Justícia Alimentària Global, Fra Roger i l'OBSAM, amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca. El taller s'ha emmarcat dins els actes de la celebració del 23 aniversari de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera, ocasió en què s'ha volgut aprofundir en la importància de les polítiques alimentàries en la sostenibilitat de l'illa.

A aquest taller, que es va celebrar a sa Granja, es van citar les entitats que van signar el juny del 2015 la Declaració de Mongofra “Gastronomia i producte de Menorca”, un manifest a favor del producte local i sostenible i de la cultura gastronòmica de Menorca.

Durant el taller es van elaborar propostes per dissenyar un pla d'acció en política alimentària a Menorca, propostes que seran analitzades pel Consell Insular de Menorca. Actualment s'està valorant l'adhesió del Consell al Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà (http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/). Aquest Pacte va sorgir a la ciutat de Milà durant l’Expo 2015, on més de 100 ciutats van signar un compromís per desenvolupar uns sistemes alimentaris equitatius i sostenibles. A l’estat espanyol, ciutats com Barcelona, València o Pamplona estan adherides a aquest pacte i estan desenvolupant iniciatives interessants per a millorar les polítiques alimentàries.

Algunes de les propostes que van sorgir al taller són l'ús de producte local a tots els actes públics, compra pública d'aliments de proximitat i sostenibles, inclusió de l’alimentació dins el treball amb fillets i filletes dins els centres educatius, realització d'un diagnòstic alimentari de l'illa de Menorca, promoure la recuperació de varietats locals, etc. S'està valorant la possibilitat de fer una nova trobada per treballar més en profunditat les propostes i ampliar el procés participatiu.

Seguim apostant pels principis de la Declaració de Mongofra i treballant perquè es vagin traduint en polítiques i accions a favor de la sobirania alimentària.


Maó, 18 d'octubre de 2016