El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Producció Integrada

L'agricultura integrada fa un ús preferent dels mètodes de baix impacte ambiental sense adquirir els compromisos propis de la agricultura ecològica. Te el seu origen en la protecció integrada dels cultius enfront de les plagues. A diferència de l'agricultura ecològica, la producció integrada utilitza, a mes de mètodes biològics de control, productes agroquímics (adobs, plaguicides), pero amb algunes restriccions per oferir certes garanties de qualitat i sanitàries als consumidors.
En l'àmbit de la CAIB, la Denominació Genèrica Agricultura Integrada es creà l'any 1997 i l'any 1998 s'aprovà el seu Reglament i es creà el Consell Regulador de l'Agricultura Integrada de les Illes Balears.

 
editar