El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Mestre Artesà

La carta de mestre artesà representa per al seu posseïdor un instrument de reconeixement i garantia de qualitat del producte que elabora. Es pot obtenir la Carta de Mestre Artesà d'oficis inclosos en el Repertori d'Oficis Artesans (ROA) mitjançant tramitació en el Consell Insular de Menorca. Pot ser sol·licitada per una persona física o jurídica, sempre que compleixi amb els requisits establerts en la normativa en vigor (Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre honorífic).

 
editar