El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Peix

Foto OBSAM 

El peix, com el marisc, és un producte resultat d'una activitat extractiva i per això ha format part de l'alimentació humana fins i tot abans de que aprenguéssim a cultivar la terra o a domesticar animals. La condició insular de Menorca explica a més que els fruits de la mar es trobin tan lligats a la cuina i a la cultura marinera.
El peix es prepara de moltes maneres diferents per aprofitar-ne tant les aportacions nutritives com el seu particular intens sabor: en suquet, fregit, en escabetx, al forn...
Dins aquesta categoria trobareu algunes de les espècies pescades més habitualment a l'illa, com l'anfós, el cap-roig, el gerret o la rajada, i que són tot un luxe a la nostra taula.

 
Productes
Anfós (Epinephelus marginatus)Aranya (Trachinus spp.)Ase, burro (Maó) / graneu (Ciutadella) (Trygla lyra)Bacora (Thunnus alalunga)Bacoreta (Euthynnus alletteratus)Besuc (Pagellus acarne)Boga (Boops boops)Bonítol (Sarda sarda)Càntera (Spondyliosoma cantharus)Cap-roig (Maó i Fornells) / rotja (Ciutadella) (Scorpaena scrofa)Castanyola (Brama brama)Círvia/verderol/cirviola (Seriola dumerili)Congre (Conger conger)Dèntol (Dentex dentex)Escorball (Sciaena umbra)Esparrall (Diplodus annularis)Espet (Sphyraena sphyraena)Gall de Sant Pere/Gall (Zeus faber)Gató (Scyliorhinus canicula)Gatvaire (Scyliorhinus stellaris)Gerna (Epinephelus caninus)Gerret (Spicara smaris)Grívia (Labrus viridis)Llenguat (Solea solea)Llissa (Liza ramada)Lluç (Merluccius merluccius)Mabre (Lithognathus mormyrus)Maire/Mare de lluç (Micromesistius poutassou)Moixina (Galeus melastomus)Moll (Mullus barbatus)Moll de fang (Mullus barbatus barbatus)Moll de roca (Mullus surmuletus)Mòllera (Phycis phycis)Mòllera de fang (Phycis blennoides)Mòllera de roca (Phycis phycis)Morena (Muraena helena)Morruda (Diplodus puntazzo)Mussola (Mustelus mustelus)Negret (Centrolophus niger)Oblada (Oblada melanura)Orada (Sparus aurata)Pagell (Pagellus erythrinus)Pagre (Pagrus pagrus)Palomina / Palomida / Palometa (Maó) (Lichia amia)Pedaç (Bothus podas)Peix de sopa/morralla (escórpora, rascla, captinyós, cranc imperial...)Pelaia (Solea solea)Pirulí (Chlorophthalmus agassizi)Quissona (Squalus acanthias)RajadaRaor (Xyrichtys novacula)Rap (Lophius)Salpa (Sarpa salpa)Sarg (Diplodus sargus sargus)Serrà (Serranus cabrilla)Serrà imperial (Helicolenus dactylopterus)Sorell (Trachurus trachurus)Tord (Symphodus melops)Ullot (Pagellus bogaraveo)Variada (Diplodus vulgaris)

editar