El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Producció ecològica

L'agricultura ecològica minimitza l'impacte humà sobre el medi ambient i respecta els cicles naturals dels ecosistemes amb l’objectiu d’assolir una producció sostenible, saludable i de qualitat. Alguns dels seus principis són la rotació de cultius, la restricció de l’ús de pesticides i fertilitzants sintètics, antibiòtics i altres substàncies, la prohibició dels organismes genèticament modificats (OGM), l’ús òptim dels recursos locals, l’ús de varietats i races adaptades a l’entorn local i un maneig respectuós amb els animals.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, creat l'any 1994, és l’organisme responsable del control de productes agroalimentaris ecològics en el territori de la CAIB. A Menorca els productors ecològics estan agrupats a l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca (APAEM).

 
editar