El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Distintius de qualitat

Mestre Artesà
La carta de mestre artesà representa per al seu posseïdor un instrument de reconeixement i garantia de qualitat del producte que elabora. Es pot obtenir la Carta de Mestre Artesà d'oficis inclosos en el Repertori d'Oficis Artesans (ROA) mitjançant tramitació en el Consell Insular de Menorca. Pot ser sol·licitada per una persona física o jurídica, sempre que compleixi amb els requisits establerts en la normativa en vigor (Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre honorífic).
Veure productors amb aquest distintiu.

Custòdia Agrària
Figura de Custòdia del Territori aplicada a l’àmbit agrari amb l’objectiu de promoure unes pràctiques agràries compatibles amb la conservació dels valors naturals. A Menorca aquesta figura és promoguda pel GOB Menorca mitjançant acords voluntaris entre l’entitat i les finques agràries, en què es pacten una sèrie de mesures considerades beneficioses tant per a la viabilitat econòmica del lloc com per a la conservació dels valors naturals.
Veure productors amb aquest distintiu.

Denominació d’Origen Mahón-Menorca
El formatge Mahón-Menorca s'elabora amb llet de vaca i és madurat exclusivament a l'illa. Es distingeixen dos tipus de formatge segons el tractament previ a què ha estat sotmesa la llet: el formatge Mahón-Menorca artesà, elaborat a les formatgeries artesanes autoritzades amb llet crua acabada de munyir, sense que hagi estat sotmesa a cap tipus de tractament de conservació, i el formatge Mahón-Menorca, elaborat a les formatgeries industrials autoritzades amb llet sotmesa a algun tractament de conservació, com ara la refrigeració i/o la pasteurització. Segons el temps de maduració, aquests dos tipus de formatge es classifiquen en tendre, semicurat o curat.
Veure productors amb aquest distintiu.

Marca Menorca Reserva de Biosfera

La marca Menorca Reserva de Biosfera és un distintiu de sostenibilitat que identifica i posa en valor totes les empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica a l'illa amb iniciatives per protegir el medi ambient, la cultura i la societat menorquines. Aquest segell representa un compromís amb l'illa de Menorca pel qual productors, artesans i empresaris turístics s'adhereixen a una sèrie de criteris d'acord amb els valors de la reserva de biosfera de Menorca.
Menorca Reserva de Biosfera és una garantia per a visitants i habitants que, optant per productes i serveis certificats per de la marca, contribueixen al desenvolupament sostenible de l'illa i creen un impacte positiu des del punt de vista mediambiental, cultural, social i econòmic.


Mel d’m’
La marca de garantia Mel d’m’, creada l’any 2006, és propietat del Consell Insular de Menorca i empara les mels elaborades d’acord amb els requisits del seu reglament, amb la finalitat d’obtenir una mel d’una qualitat diferenciada i garantida. Aquesta marca inclou actualment tota la producció de l'illa que es comercialitza. En el reglament es recullen la mel de mil flors i la mel monofloral d'enclova, de bruc, d'esbarzer i de romaní. 
Veure productors amb aquest distintiu.


Producció ecològica
L'agricultura ecològica minimitza l'impacte humà sobre el medi ambient i respecta els cicles naturals dels ecosistemes amb l’objectiu d’assolir una producció sostenible, saludable i de qualitat. Alguns dels seus principis són la rotació de cultius, la restricció de l’ús de pesticides i fertilitzants sintètics, antibiòtics i altres substàncies, la prohibició dels organismes genèticament modificats (OGM), l’ús òptim dels recursos locals, l’ús de varietats i races adaptades a l’entorn local i un maneig respectuós amb els animals.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, creat l'any 1994, és l’organisme responsable del control de productes agroalimentaris en el territori de la CAIB. A Menorca els productors ecològics estan agrupats a l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca (APAEM).
Veure productors amb aquest distintiu.

Producció integrada
L'agricultura integrada fa un ús preferent dels mètodes de baix impacte ambiental sense adquirir els compromisos propis de l' agricultura ecològica. Té el seu origen en la protecció integrada dels cultius enfront de les plagues. A diferència de l'agricultura ecològica la producció integrada utilitza, a mes de mètodes biològics de control, productes agroquímics (adobs, plaguicides), pero amb algunes restriccions per oferir certes garanties de qualitat i sanitàries als consumidors.
En l'àmbit de la CAIB, la Denominació Genèrica Agricultura Integrada es creà l'any 1997 i l'any 1998 s'aprovà el seu Reglament i es creà el Consell Regulador de l'Agricultura Integrada de les Illes Balears.
Veure productors amb aquest distintiu.

Races autòctones
Distintiu de qualitat que s’ha assignat a aquelles explotacions ramaderes que fan cria de bestiar de races autòctones relacionades amb la producció alimentària: vaca menorquina, porc negre, ovella menorquina i gallina menorquina.
Veure productors amb aquest distintiu.

Slow Food
Slow Food és una associació ecogastronòmica sense ànim de lucre, d'àmbit internacional. Es va crear a Itàlia l'any 1986 per evitar l'erosió i estandardització de les gastronomies locals i per combatre la falta d'interès general per l'aliment, els seus aspectes nutritius, orígens, sabors i les conseqüències de les nostres opcions alimentàries. Avui és present a 153 països, compta amb més de 100.000 associats i 1.300 grups de voluntariat local.
Slow Food es dedica a protegir els aliments de qualitat i els mètodes de cultiu i transformació tradicionals i sostenibles, i a defensar la biodiversitat de les varietats cultivades i silvestres.
Veure productors amb aquest distintiu.

Vermella Menorquina
Marca de garantia controlada per l'Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça de Menorca, amb la finalitat de protegir la raça de vaca menorquina, que en controla la traçabilitat des de les diferents explotacions ramaderes fins als expenedors minoristes.
La vaca menorquina ha estat present a l'illa des d’abans del segle X a.C, on ha estat la raça majoritària o dominant durant molt de temps, amb una clara tendència dirigida a la producció de llet i formatge. Actualment la seva població és reduïda, i es destina principalment a la producció de carn.
Veure productors amb aquest distintiu.

Vi de la Terra Illa de Menorca
Aquesta marca de garantia empara vins de la terra identificats amb la indicació geogràfica Illa de Menorca conforme al seu reglament. Són vins elaborats amb les varietats blanques chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell d'Alexandria, parellada i moll, i amb les varietats negres cabernet sauvignon, merlot, monestrell, sirà i ull de llebre.
El Consell Insular de Menorca és l’entitat responsable del control i la certificació del "Vi de la terra Illa de Menorca".
Veure productors amb aquest distintiu.