El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Observatori Socioambiental de Menorca

És un programa permanent de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) al servei de la Reserva de Biosfera de Menorca, creat a l’any 2000 per portar a terme funcions de seguiment i assistència científica. L'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) és a la vegada un instrument de recollida i d'anàlisi d'informació d'àmbit local, que vol contribuir així a l'observació del canvi global.

Funciona com una xarxa d'entitats i particulars interessats en obtenir i millorar indicadors fiables i realistes sobre els diversos temes que formen part de la preocupació a favor de la sostenibilitat, entesa aquesta com l'objectiu de fer possible el benestar humà sense malmetre els recursos naturals.

Més informació: http://www.obsam.cat
                          http://www.ime.cat