El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Distintius de qualitat

Artesania de Menorca
La marca de garantia Artesania de Menorca és propietat del Consell Insular i té l’objectiu de distingir l’artesania que s’elabora a l’illa i identificar els artesans professionals mereixedors de representar l’artesania de Menorca, en base a la qualitat de la seva obra. També estan autoritzats per a l’ús comercial de la marca tots aquells establiments de venda que comercialitzin productes d’almenys cinc artesans posseïdors de la marca.

Custòdia Agrària
Figura de Custòdia del Territori aplicada a l’àmbit agrari amb l’objectiu de promoure unes pràctiques agràries compatibles amb la conservació dels valors naturals. A Menorca aquesta figura és promoguda pel GOB Menorca mitjançant acords voluntaris entre l’entitat i les finques agràries, on es pacten una sèrie de mesures considerades tant beneficioses per a la viabilitat econòmica del lloc com per la conservació dels valors naturals.

Denominació d’Origen Mahón-Menorca
El formatge Mahón-Menorca s'elabora amb llet de vaca i és madurat exclusivament a l'illa. Es distingeixen dos tipus de formatge segons el tractament previ a què ha estat sotmesa la llet: el formatge Mahón-Menorca artesà, elaborat a les formatgeries artesanes autoritzades amb llet crua acabada de munyir, sense que hagi estat sotmesa a cap tipus de tractament de conservació, i el formatge Mahón-Menorca, elaborat a les formatgeries industrials autoritzades amb llet sotmesa a algun tractament de conservació, com ara la refrigeració i/o la pasteurització. Segons el temps de maduració, aquests dos tipus de formatge es classifiquen en tendre, semicurat o curat.

Mel d’m’
La marca de garantia Mel d’ m’, creada l’any 2006, és propietat del Consell Insular de Menorca i empara mels elaborades d’acord amb els requisits del seu reglament, amb la finalitat d’obtenir una mel d’una qualitat diferenciada i garantida. Aquesta marca inclou actualment tota la producció de l'illa que es comercialitza. En el reglament es recullen la mel de mil flors i la mel monofloral d'enclova, de bruc, d'esbarzer i de romaní.

Producció ecològica
L'agricultura ecològica minimitza l'impacte humà sobre el medi ambient i respecta els cicles naturals dels ecosistemes amb l’objectiu d’assolir una producció sostenible, saludable i de qualitat. Alguns dels seus principis són la rotació de cultius, la restricció de l’ús de pesticides i fertilitzants sintètics, antibiòtics i altres substàncies, la prohibició dels organismes genèticament modificats (OGM), l’ús òptim dels recursos locals, l’ús de varietats i races adaptades a l’entorn local i un maneig respectuós amb els animals.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, creat l'any 1994, és l’organisme responsable del control de productes agroalimentaris ecològics en el territori de la CAIB. A Menorca els productors ecològics estan agrupats a l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca (APAEM).

Producció integrada
L'agricultura integrada fa un ús preferent dels mètodes de baix impacte ambiental sense adquirir els compromisos propis de la agricultura ecològica. Te el seu origen en la protecció integrada dels cultius enfront de les plagues. A diferència de l'agricultura ecològica, la producció integrada utilitza, a mes de mètodes biològics de control, productes agroquímics (adobs, plaguicides), pero amb algunes restriccions per oferir certes garanties de qualitat i sanitàries als consumidors.
En l'àmbit de la CAIB, la Denominació Genèrica Agricultura Integrada es creà l'any 1997 i l'any 1998 s'aprovà el seu Reglament i es creà el Consell Regulador de l'Agricultura Integrada de les Illes Balears.

Races autòctones
Distintiu de qualitat que s’ha assignat a aquelles explotacions ramaderes que fan cria de bestiar de races autòctones relacionades amb la producció alimentària: vaca menorquina, porc negre, ovella menorquina i gallina menorquina.

Slow Food
Slow Food és una associació ecogastronòmica sense ànim de lucre, d'àmbit internacional. Es va crear a Itàlia en 1986 per evitar l'erosió i estandardització de les gastronomies locals i combatre la falta d'interès general per l'aliment, els seus aspectes nutritius, orígens, sabors i les conseqüències de les nostres opcions alimentàries. Avui és present a 153 països, compta amb més de 100.000 associats i 1.300 grups de voluntariat local.
Slow Food es dedica a protegir els aliments de qualitat i els mètodes de cultiu i transformació tradicionals i sostenibles, i a defensar la biodiversitat de les varietats cultivades i silvestres.

Vermella Menorquina
Marca de garantia controlada per l'Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça de Menorca, amb la finalitat de protegir la raça de vaca menorquina, i controlar la traçabilitat des de les diferents explotacions ramaderes fins als expenedors minoristes.
La vaca menorquina és ha estat present a l'illa des d’abans del segle X a.C, on ha estat la raça majoritària o dominant durant molt de temps, amb una clara tendència dirigida a la producció de llet i formatge. Actualment la seva població és reduïda, i es destina principalment a la producció de carn.

Vi de la Terra Illa de Menorca
Aquesta marca de garantia empara vins de la terra identificats amb la indicació geogràfica Illa de Menorca. Són vins elaborats amb les varietats blanques chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell d'Alexandria, parellada i moll, i amb les varietats negres cabernet sauvignon, merlot, monestrell, sirà i ull de llebre.
El Consell Insular de Menorca és l’entitat responsable del control i la certificació del "Vi de la terra Illa de Menorca".