El producte local a un clic
Catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca
 
 
LOGO

Accesibilitat

Introducció

El lloc web www.cime.es ha estat desenvolupat seguint un disseny i una programació accessibles, amb l'objectiu de garantir l'accés universal al major nombre possible d'usuaris i usuàries.

Aquests criteris es basen en les recomanacions WCAG/WAI del World Wide Web Consortium (W3C), consorci internacional que s'encarrega de la supervisió de las tecnologies i estàndars d'Internet. En tot moment s'ha aplicat el nivell d'accesibilitat AA contemplat en aquestes recomanacions.

Igualment, el codi font d'aquest lloc web s'ha desenvolupat utilitzant les tecnologies XHTML i CSS2, recomanades pel W3C per a una correcta visualització independent dels dispositius de navegació i una adequada separació entre estil i contingut.

Accessos directes i dreceres de teclat

S'han inclòs algunes dreceres de teclado que facilitin un accés ràpit als punts clau de les diferents pàgines del web. En general, la combinació de la tecla "alt" amb una altra de la lista que se mostra més endavant, ens durà a l'opció concreta. La tecla "alt" es troba als PC. Els ordinadors Mac tenen una tecla d'acció que té la mateixa funció i que normalment es troba al costat de la barra d'espai.

L'ús de les telces d'accés varia segons el navegador:

Internet Explorer: ALT + drecera + ENTER
Mozilla Firefox: ALT + MAYÚSCULAS + drecera (en versions antigues: ALT drecera)
Opera: MAYÚSCULAS + ESC + drecera
Netscape: ALT + o
Safari: ALT + drecera

Dreceres:

1 Accés directe a la pàgina d'inicio
2 Accés directe a la pàgina d'accessibilitat
3 Accés directe al compte de correu electrònic per contactar

Tamany del text

El tamany del text s'ha implementat mitjançant unitats relatives. D'aquesta manera es pot modificar el seu tamany mitjançant els controls propis de cada navegador. A més a més mitjançant els menús corresponents, aquesta funció es pot utilitzar directament amb les següents dreceres:

Internet Explorer : Control y roda del ratolí
Mozilla Firefox : Control i roda del ratolí , Control i - o Control i +
Opera: Control i roda del ratolí , Control i - o Control i +
Netscape: Control i - o Control i +
Safari: Comandament i - o Comandament i +

Excepcions a l'accessibilitat

Per impediments tècnics o per requeriments de les aplicacions emprades, alguns dels continguts oferts en aquest lloc podrien no acomplir les paules d'accessibilitat abans esmentades. Aquest tipus de continguts es representaran sempre en una finestra nova del navegador, l'obertura de la qual s'advertirà en la descripció del propi enllaç.

Això no obstant, si vostè troba algun problema d'accessibilitat o vol fer arribar algun comentari o suggeriment sobre aquesta matèria, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.